Om oss

Styrelsen

Lars Lindstammer, ordförande
Barbro Bergström, sekreterare
Stig Ekström, kassör
Nils Blomgren, ledamot
Gunilla Kinnman, ledamot
Kjell Persson, ledamot
Sören Zetterman, ledamot

Handledare

Astrid Öfvergård
Barbro Bergström
Berndt Sparrwardt
Bert Hjelmström
Berth Sundin
Bo Saltorp
Eva Hägermalm
Gunilla Davidsson
Gunilla Kinnman
Göran Andersson
Håkan Lindblom
Jan Bladh
Karl-Erik Hansson
Kjell Persson
Lars Lindstammer
Mats Nilsson
Nils Blomgren
Stig Ekström
Sören Levander
Sören Zetterman