Schema

Täby Seniorcenter ligger på Lyktgränd 4, entréplan
På nedanstående schema ser du de tider som är aktuella för handledning/kurser samt vilka handledare som är på plats.
Föranmälan: För att du skall få bästa möjliga handledarhjälp, bör du senast dagen före anmäla vilken dag och tid du vill besöka oss. Anmälan gör du antingen på anmälningslistan som finns i Seniorcenters lokal, ringa till vår telefonsvarare 08-768 16 20 eller Klicka här för att göra en föranmälan.